اخبار ، حوزه ستادی

آخرین اخبار:

برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت

چهارمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۱۰/۲۶

برگزاری سومین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت

سویمن جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه 98/10/18 در اتاق سالن جلسات تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

برگزاری جلسه کمیته پدافند سایبری

کمیته پدافتد سایبری شرکت با حضور مدیر عامل و مدیران نیروگاه تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

برگزاری جلسه اختتامیه ارزیابی عملکرد

جلسه اختتامیه ارزیابی عملکرد شرکت مدیریت با حضور مدیر عامل برگزار گردید

۱۳۹۸/۱۰/۱۱

ممیزی شرکت توسط کارگروه مادر تخصصی برق حرارتی

برگزاری مراسم افتتاحیه و آغاز ممیزی شرکت با حضور مدیر عامل شرکت آقای مهندس شاله

۱۳۹۸/۱۰/۱۰

برگزاری دومین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت

دومین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه 98/10/04 در اتاق سالن جلسات تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۱۰/۴

جلسه کمیته تحقیقات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار گردید.

جلسه کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 1398.09.30 برگزار گردید.

۱۳۹۸/۹/۳۰

برگزاری جلسه مدیر عامل با فرمانده بسیج برق منطقه ای خراسان

گفتگوی دوستانه آقای مهندس محمودی فرمانده بسیج شرکت برق منطقه ای خراسان با آقای مهندس شاله مدیر عامل شرکت

۱۳۹۸/۹/۲۲

برگزاری جلسه شورای راهبری مدیران

اولین جلسه شورای راهبری مدیران شرکت تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۹/۲۱

کسب رتبه سوم توسط شرکت

کسب رتبه سوم تیم والیبال شرکت در مسابقات سراسری والیبال برادران وزرات نیرو

۱۳۹۸/۵/۷
/ 11  (تعداد کل رکوردها:109)
پیام مدیر عامل
دیگر سایتها
مناسبت ها