انجام آزمایشات ادواری
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تعداد بازدید: ۵۹۶

انجام آزمایشات ادواری سالانه

آزمایشات ادواری سالانه از پرسنل حوزه ستادی، نیروگاه شهیدکاوه و شیروان طبق سنوات گذشته انجام گردید. این آزمایشات تحت نظر آزمایشگاههای معتبر سطح شهر و در محل کار انجام گردید. نتایج آزمایشات نیز برای کنترل سلامت جسمانی پرسنل در اختیار ایشان قرار گرفت.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها