بازدید مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۸/۸/۲۸ تعداد بازدید: ۲۲۹

به گزارش واحد روابط عمومی در ساعت 6:30 صبح تاریخ 1397.08.27 مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان جناب آقای مهندس شاله و معاونت محترم مهندسی و برنامه ریزی آقای مهندس مطیعی عازم نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شدند.

پس از ورود در ساعت 8:30  ابتدا جلسه ای به اتفاق جناب آقای مهندس بانکیان مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق شیروان و آقای مهندس فخرطه مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تشکیل و مسائل و موارد نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه دوم نیز مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس شاله با مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق شیروان و مدیر حراست نیروگاه به بررسی مسائل پیرامونی پرداختند.
سپس در ساعت 9:30 جلسه سوم با حضور مدیران ارشد نیروگاه جناب آقای مهندس رمضانی مدیر تعمیرات ،  آقای قلی نژاد مدیر دفتر مهندسی، نظارت و برنامه ریزی ، مهندس رهنما مدیر شیمی ، آقای مهندس معینیان مدیر امور بهره برداری و آقای اسماعیلی مدیر حراست مجموعه تشکیل گردید.
هر یک از مدیران مجموعه، به معرفی خود و سمتشان در نیروگاه پرداختند و ضمن عنوان توان کاری خود در نیروگاه ، به بیان مسائل و مشکلات خود درحضور مدیریت محترم عامل مجموعه ادامه دادند.
در ادامه مدیریت محترم عامل سخنانی چند ایراد نمودند. ایشان وظیفه و ماموریت اصلی شرکت را حفظ آمادگی و تولید برق ایمن و پیوسته دانستند که درآمد اصلی شرکت منوط به این دو مورد است .
ایشان تاکید نمودند که بایستی مدیریت به سبک علمی را سر لوحه امور قرار داده که مهمترین جزء در این سبک برنامه ریزی می باشد .
همچنان که خود ایشان از ابتدای ورود در صنعت برق تاکنون این رویه را به کار بسته اند. در این شیوه مدیریت ابتدا افکار را که حاصل مشورت با دیگران است ، به روی کاغذ پیاده نموده و سپس با ویرایش و انتخاب زمان دقیق و مشخص ، بازخورد نتیجه را بررسی مینمائیم.
 
همچنین جناب آقای مهندس شاله به بررسی مشکلات آموزشی پرداختند .
مدیریت محترم عامل در ادامه به اهمیت نظم و انضباط کاری تاکید نمودند. ایشان نظم را در شرکت از حضور به موقع در محل کار تا تعمیرات اساسی نیروگاه بسیار مهم و تاثیرگذار دانستند.
همچنین استفاده کامل از ظرفیت های موجود اعم از نیروی انسانی و تجهیزات نیروگاهی را از موارد مهم برشمردند.
از مهمترین موارد مورد نظر مدیر عامل ، فرموده مقام معظم رهبری و تاکید بر" اقتصاد مقاومتی" بود و در این مورد ساخت داخل را حائز اهمیت دانستند.
در نهایت ایشان زمان بندی صحیح در امور را ضروری دانسته و در خاتمه تعهد را در کنار تخصص بسیار مهم برشمردند.
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها