بازدید مدیر محترم عقیدتی و نظارت بسیج شرکت برق حرارتی
۱۳۹۷/۶/۸ تعداد بازدید: ۲۷۲

دیدار مدیر محترم عقیدتی و نظارت بسیج و دبیر کارگروه شورای فرهنگی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با مدیر عامل شرکت

بازدید مدیر محترم عقیدتی و نظارت بسیج و دبیر کارگروه شورای فرهنگی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی جناب آقای مهندس محمودیان از محیط، امکانات و فعالیتهای بسیج و شورای فرهنگی و دیدار با مدیر عامل شرکت آقای مهندس زائرترقی و تبادل نظر در خصوص فعالیتهای فرهنگی نیروگاههای تابعه شرکت.
مهندس محمودیان ضمن بازدید از دفتر پایگاه بسیج شرکت در خصوص برنامه های مختلف فرهنگی در حوزه ستادی و نیروگاههای تابعه تبادل نظر نمودند.
 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها