برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق
۱۳۹۸/۸/۱۱ تعداد بازدید: ۳۹۳

برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی برق کشور با مدیر عامل شرکت توانیر اقای مهندس متولی زاده، معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق آقای مهندس پیشاهنگ و ... دیدار نمودند.

پیام مدیر عامل
منافع سازمانمنافع سازمان 99/5/22
دیگر سایتها