برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق
۱۳۹۸/۸/۱۱ تعداد بازدید: ۲۲۶

برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی برق کشور با مدیر عامل شرکت توانیر اقای مهندس متولی زاده، معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق آقای مهندس پیشاهنگ و ... دیدار نمودند.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها