برگزاری جلسه آمادگی حوزه ارزیابی عملکرد
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ تعداد بازدید: ۱۲۵

برگزاری جلسه آمادگی همکاران در حوزه ارزیابی عملکرد با حضور مدیر عامل

پیرو گزارش روابط عمومی و حضور تیم ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، جلسه بررسی آیتم ها و آمادگی همکاران در سالن جلسات با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت برگزار گردید.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها