حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
۱۳۹۷/۸/۱۲ تعداد بازدید: ۱۴۱

بازدید از غرفه شرکت مدیریت در نمایشگاه صنعت برق توسط وزیر محترم نیرو

 هجمدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران توسط وزریر محترم نیرو افتتاح گردید که شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان نیز در نمایشگاه شرکت نمود.

وزیر محترم نیرو آقای دکتر اردکانیان، معاون وزیر نیرو آقای مهندس حائری، مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی برق حرارتی آقای مهندس طرزطلب، معاونت محترم راهبری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی آقای مهندس پیشاهنگ و .... از غرفه بازدید نمودند و گزارشی از فعالیتهای انجام شده به ایشان ارایه گردید.

پیام مدیر عامل
پیام سال 97 مدیر عاملپیام سال 97 مدیر عامل
دیگر سایتها