شرکت در نمایشگاه بین اللملی برق کشور
۱۳۹۸/۸/۸ تعداد بازدید: ۴۱

حضور شرکت مدیریت در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران

 شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق شرکت نموده و کانتر شرکت مدیریت در طول مدت برگزاری نمایشگاه فعال است.

در اولین روز نمایشگاه و همزمان با افتتاحیه، وزیر نیرو از غرفه شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان بازدید نمود.

 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها