شهادت مالک اشتر علی تبریک و تسلیت باد
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ تعداد بازدید: ۱۸۱

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ...

شهادت جامه‌ای بود که جز آن برازنده حاج قاسم نبود. اما آمریکا باید بداند بهایی را بابت این حماقت خواهد پرداخت که در مخیله سران کاخ سفید نمی‌گنجد.
شهادت مالک اشتر علی تبریک و تسلیت باد

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ...

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها