غربالگری الکترونیکی کرونا
۱۳۹۹/۱/۱۰ تعداد بازدید: ۴۱۸

اجرا طرح غربالگری پرسنل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان

همکاران محترم شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، اعم از رسمی و شرکتی، فایل غربالگری ویروس کرونا را که پیوست خبر است، پاسخ داده  و پس از تکمیل برای رابطین روابط عمومی ارسال نمایند.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها