همایون حائری رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی شد
۱۳۹۷/۵/۱۳ تعداد بازدید: ۱۵۴

رضا اردکانیان ، وزیر نیرو طی حکمی ، همایون حائری معاون برق و انرژی وزارت نیرو را به مدت دو سال به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منصوب کرد.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو طی حکمی ، همایون حائری معاون برق و انرژی وزارت نیرو را به مدت دو سال به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منصوب کرد.
از خداوند منان برای ایشان، صنعت برق و به خصوص مجموعه شرکت تولید برق حرارتی موفقیت روز افزون خواستاریم.

دیگر سایتها