واحد های بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد...
۱۳۹۸/۴/۲۴ تعداد بازدید: ۲۶۰

در سالروز میلاد امام هشتم (ع) با بهره برداری از واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شیروان و پروژه مدیای بخش گاز، مجموعا 410مگاوات به ظرفیت این نیروگاه و شبکه برق کشور افزوده گردید...

واحدهای بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو افتتاح شد و با افتتاح این واحدها در بخش بخار 320مگاوات به ظرفیت این نیروگاه افزوده شد.

 


در سالروز میلاد موعود امام هشتم علی ابن موسی الرضا (ع) ، " محسن طرزطلب " مدیرعامل شرکت برق حرارتی در حاشیه مراسم بهره برداری واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شیروان اظهار داشت: ظرفیت این واحدها در مجموع 320مگاوات می باشد و 90مگاوات نیز از طریق افزایش توان عملی واحدهای گازی با روش مدیا به ظرفیت این نیروگاه افزوده شد که در مجموع افزایش 410مگاواتی به ظرفیت این نیروگاه را شاهد هستیم.
طرزطلب خاطرنشان کرد: این نیروگاه دارای 6واحد گازی و 3واحد بخاری می باشد که با تکمیل واحد سوم بخار این نیروگاه به ظرفیت 160مگاوات تا پایان سال جاری ظرفیت کل این نیروگاه به 1434 مگاوات خواهد رسید. مدیرعامل شرکت برق حرارتی هزینه ساخت هریک از واحدهای بخار را بالغ بر 130میلیون یورو اعلام کردو افزود: از محل تبدیل هر واحد گازی به سیکل ترکیبی 250میلیون مترمکعب صرفه جویی سوخت حاصل می شود که جمعاً 500میلیون مترمکعب صرفه جویی در سوخت  نیروگاه بوجود می آید.
وی اضافه کرد: در بخش بهره برداری از این پروژه 180نفر به صورت دائم اشتغال دارند و در طرح توسعه واحدهای بخار به طور متوسط 480نفر مشغول به کار می باشند.
طرزطلب خاطرنشان کرد: این پروژه پاسخ مناسبی به نیاز روزافزون رشد مصرف برق در منطقه خواهد بود و تکمیل واحد باقی مانده علاوه بر کمک به پایداری شبکه سراسری زمینه استفاده حداکثری از توان مهندسی داخل کشور را فراهم می سازد.