جلسه سطح بندی نیروگاههای استان در پدافند غیر عامل
۱۳۹۶/۲/۳۰ تعداد بازدید: ۸۷۴

جلسه سطح بندی نیروگاههای استان برگزار شد...

به نقل از دبیر پدافند غیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان -  درتاریخ 1396/02/16 جلسه سطح بندی نیروگاه های تابعه با حضور مدیران عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان ، شرکت تولید نیروی برق شیروان ، شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ، آقای مهندس جعفریان دبیر پدافند غیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان و آقای مهندس شریفی فرد مجری پدافند غیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در سالن کنفرانس شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برگزار گردید.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها