جلسه سطح بندی نیروگاههای استان در پدافند غیر عامل
۱۳۹۶/۲/۳۰ تعداد بازدید: ۷۰۶

جلسه سطح بندی نیروگاههای استان برگزار شد...

به نقل از دبیر پدافند غیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان -  درتاریخ 1396/02/16 جلسه سطح بندی نیروگاه های تابعه با حضور مدیران عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان ، شرکت تولید نیروی برق شیروان ، شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ، آقای مهندس جعفریان دبیر پدافند غیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان و آقای مهندس شریفی فرد مجری پدافند غیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در سالن کنفرانس شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برگزار گردید.

 

دیگر سایتها