هفته پدافند غیرعامل
۱۳۹۵/۸/۱۰ تعداد بازدید: ۱۷۱۲

بمناسبت هفته پدافندغیرعامل، اسامی روزهای هفته پدافندغیرعامل اعلام شد...

 بمناسبت هفته پدافندغیرعامل ، در هفته نامه پیک برق اسامی روزهای هفته پدافند غیرعامل بشرح زیر اعلام شده است.
4تا 10 آبان هر سال به نام هفته پدافند غیرعامل است که امسال روزهای آن بترتیب:
- چهارم آبان: اقتدار ملی، خودباوری و جهاد علمی
- پنجم آبان : مصون سازی سرمایه ها و زیرساختهای ملی
- ششم آبان : مصون سازی کشور با عمل انقلابی، جهاد کبیر و مقابله با نفوذ دشمن
- هفتم آبان : توانمندسازی جامعه با اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی
-هشتم آبان : دفاع جامع، ارتقاء آمادگی با جامعه سالم در مقابله با تهدیدات نوین
- نهم آبان : استاندارد سازی، مقاوم سازی زیر ساختها و سرمایه های ملی
- دهم آبان : مصون سازی کشور با مدیریت جهادی و بسیج مردمی نامگذاری شده است.

دیگر سایتها