اطلاعات تولیدی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان در سال 1395
۱۳۹۶/۱/۲۸ تعداد بازدید: ۸۹۳

اطلاعات آماری و عملکرد شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان در سال اقتصاد مقاومتی - اقدام و عمل

 

مقدار تولید انرژی الکتریکی به تفکیک واحدهای تولیدی تحت نظارت شرکت در سال 1395 به شرح جدول زیر می باشد.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها