واحد نرم افزار – دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ تعداد بازدید: ۱۲۱۰

واحد نرم افزار وظیفه پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی برون سپاری شده یا داخلی شرکت را بعهده دارد.
نرم افزار اتوماسیون شرکت Ican بنام فرزین در حوزه ستادی و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و قاین در حال بهره برداری می باشد و با ارتباطات بین این سه نسخه اتوماسیون سرعت ارجاع مکاتبات افزایش یافته و به هدف اتوماسیون بدون کاغذ نزدیکتر شده ایم و مشکلات ارسال و دریافت فاکس به روش قدیمی کمتر شده است علاوه بر این در حوزه ستادی سرویس دهنده فاکس به طور خودکار ارسال/دریافت فاکس را انجام می دهد و نتیجه آن در نرم افزار اتوماسیون مشهود است.
ارتباط در بستر اینترنت ECE با شرکت توانیر وجود دارد و برای شرکتهای دیگر که آمادگی داشته باشند قابل تعمیم است.
نرم افزار PM نیروگاهی با کار کارشناسی همکاران فنی معاونت های محترم تولید نیروگاهها نرم افزار پارسه انتخاب گردیده و در نیروگاه مستقر و در حال استفاده می باشد. نرم افزارهای ساعت حضور غیاب به طور مستقل در حوزه ستادی و نیروگاههای شیروان و قاین نصب شده و در حال بهره برداری است.
نرم افزار های خاص معاونت های تولید همانند Print data logger و ... نصب و در حال بهره برداری است.
بدیهی است که وظیفه پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی با توجه به متغیر ساختار شبکه داخلی شرکت ما سنگین تر شده و پشتیبانی بستر نرم افزاری مناسب و رفع اشکال و درخواستهای جدید کاربران همواره در حال اجرا می باشد و با توجه به نیازهای کاربران و نوع نرم افزار و پیمانکار آن همه موارد اعلام شده و مشاهده شده دسته بندی و ساماندهی می شود و از شرکت پیمانکار مربوطه پیگیری می شود و سرعت انجام کار با توان فنی داخلی بالاتر خواهد بود. علاوه براین برای سیستم های نرم افزاری داخلی شرکت نیز کار برنامه نویسی، طراحی گزارشات جدید و ... برحسب مورد و درخواست انجام می شود.
 

دیگر سایتها