گزارش عملکرد بخش شبکه واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ تعداد بازدید: ۱۱۷۳

1-    راه اندازی و طراحی Storage resources

2-    بهینه سازی زیرساخت شبکه ارتباطی مابین حوزه ستادی و نیروگاههای تابعه
3-    راه اندازی زیرساخت مجازی
4-    راه اندازی سرویس دهنده های موردنیاز
5-    راه اندازی NOC
6-    راه اندازی SOC در سطح محدود
7-    بهینه سازی Active Directory
8-    راه اندازی ایمیل سرور
9-    طراحی و راه اندازی سرویس پشتیبان گیری بصورت مرکزی
10-     راه اندازی سرویس Microsoft lync
11-     ناحیه بندی شبکه بوسیله Firewall
12-     مدیریت برنامه های پیام رسان
13-     نگهداری از سیستم ها به صورت ریموت
14-     مدیریت ذخیره سازی های قابل حمل
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها