اخبار ، نیروگاه گاری قاین

اورهال واحدG12

تعمیرات اساسی واحد G12 نیروگاه گازی قاین با موفقیت انجام شد...

۱۳۹۶/۱۱/۲

استارت واحدها

استارت واحدها در فصل تابستان

۱۳۹۴/۴/۲۰
پیام مدیر عامل
منافع سازمانمنافع سازمان 99/5/22
دیگر سایتها