بازدید استاندار خراسان جنوبی از نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه
۱۳۹۸/۴/۱۰ تعداد بازدید: ۱۳۶

بازدید استاندار محترم و هیات همراه خراسان جنوبی از نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه

استاندار خراسان جنوبی جناب آقای معتمدیان به اتفاق حجه الاسلام والمسلیمن حاج آقای رحمانی امام جمعه محترم قاین و هیات همراه از نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه قاین بازدید کردند. ایشان همچنین از اتاق فرمان نیروگاه ، چگونگی پروسه تولید برق در نیروگاه بازدید بعمل آوردند.