بازدید مدیر عامل شرکت توانیر
۱۳۹۸/۸/۱۰ تعداد بازدید: ۵۵۱

بازدید مدیر عامل شرکت توانیر، آقای مهندس متولی زاده از نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

مدیر عامل شرکت توانیر به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قاین از مجموعه نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه بازدید بعمل آورد. در این بازدید از واحدها بازدید و در مسایل مربوطه در جلسه مطرح و بررسی گردید.

دیگر سایتها