برگزاری جلسه ماهانه هماهنگی تولید
۱۳۹۸/۱۰/۹ تعداد بازدید: ۱۶۲

برگزاری جلسه ماهانه هماهنگی تولید شرکت مدیریت در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

برگزاری جلسه ماهانه هماهنگی تولید شرکت مدیریت در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با حضور مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان آقای مهندس پورسلطانی، مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شیروان آقای مهندس بانکیان و مدیر عامل شرکت آقای مهندس شاله به همراه معاونین و مدیر نیروگاه قاین در محل آمفی تئاتر نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین برگزار گردید.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها