جلسه یادبود سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ تعداد بازدید: ۱۰۸

برگزاری جلسه یادبود سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

برگزاری جلسه یادبود سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در نمازخانه نیروگاه شهید کاوه قاین

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها