حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تعداد بازدید: ۱۷۱

بازدید نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از مجموعه تخلیه سوخت نیروگاه

در تاریخ 98/10/24 آقایان عبدالمالکی و قنبری نمایندگان شرکت تولید نیروی برق حرارتی از مجموعه تخلیه، باسکول و مراحل ثبت اطلاعات سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین بازدید کردند.

مدیر نیروگاه و مدیر امئر بهره برداری نیز از روند تخلیه و انبارداری سوخت توضیحاتی ارائه دادند.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها