اجرای پروژه بهینه سازی " تدوین و استقرار پایش وضعیت تجهیزات" در نیروگاه شهیدکاوه قاین
۱۳۹۶/۹/۲۶ تعداد بازدید: ۴۹۴

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، پروژه بهینه سازی " تدوین و استقرار پایش وضعیت تجهیزات" در نیروگاه شهیدکاوه قاین اجرا شد.

 در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، پروژه بهینه سازی " تدوین و استقرار پایش وضعیت تجهیزات" در نیروگاه شهیدکاوه قاین اجرا شد.

یکی از ابزارهای مهم در جهت مدیریت دارایی های فیزیکی استفاده از ابزار پایش وضعیت است. در این روش بجای تعمیرات ادواری، پایش وضعیت ماشین به صورت دوره ای انجام و تعمیرات تنها در زمانی که دستگاه احتیاج به تعمیر دارد انجام می شود.
آنالیز ارتعاشات، آنالیز روغن و ذرات فرسایشی، ترموگرافی ، آنالیز التراسونیک از جمله تکنیکهای CM است.
از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه می توان به مواردی چون کاهش توقف تجهیزات، کاهش هزینه تعمیرات، کاهش زمان تعمیرات و به تبع آن افزایش آمادگی و افزایش تولید و همچنین افزایش بهره وری اشاره کرد.
 
دیگر سایتها