اقدامات انجام شده در نیروگاه های قاین جهت مقابله با کرونا
۱۳۹۹/۲/۱۰ تعداد بازدید: ۳۱۳

با وجود بحران ویروس کرونا، در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، اقداماتی برای مقابله با این ویروس عالم گیر انجام گردید.

شرح برخی از فعالیتهای انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا:
•    نصب پوسترها و مطالب آموزشی با موضوعات پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی در تابلوهای اعلانات
•    ارسال پیامهای آموزشی در خصوص موضوعات پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی از طریق نرم افزار اتوماسیون اداری
•    نصب دستورالعمل شستشوی صحیح دستها برای پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی در محل سرویس های بهداشتی و ارائه آموزش حضوری در خصوص نحوه شستن صحیح دستها برای پیشگیری از انتقال ویروس به پرسنل آشپزخانه و خدماتی
•    ارایه آموزش های حضوری و ارائه اطلاعات لازم به پرسنل و همکاران در خصوص مقابله با ویروس
•    کلیه نفراتی که وارد نیروگاه می شوند(مشتمل بر پرسنل نیروگاه، پیمانکاران ، میهمانان و...) با استفاده از دوربین ترموگرافی و ترمومتر لیزری تحت تست دمایی قرار می گیرند.
•    حتی الامکان اندازه گیری دمای بدن دو بار درروز اجرا می گردد. اندازه گیری دما در بدو ورود برای همه همکاران و پیمانکاران الزامی و به صورت مستمر جهت همکاران آبدارچی اجرا می گردد.
•    لغو بازدیدهای دانشگاهها و مدارس از نیروگاه تا زمان بهبود شرایط
•    لغو ماموریتهای غیر ضروری
•    عدم برگزاری جلسات غیر ضروری
•    عدم برگزاری هرگونه دوره آموزشی، سمینار و .... در سالن جلسات
 

دیگر سایتها