انتصاب
۱۳۹۶/۷/۱۰ تعداد بازدید: ۱۵۶۴

انتصاب آقای مهندس محمدرضا خرمی به عنوان سرپرست مدیریت نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه و گازی قائن ...

طی حکمی از سوی آقای مهندس زائر ترقی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ، آقای مهندس محمدرضا خرمی از مورخ 96/07/01 به عنوان سرپرست مدیریت نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه و گازی قائن منصوب شدند.
 

دیگر سایتها