انتصاب
۱۳۹۶/۷/۱۰ تعداد بازدید: ۴۴۵

انتصاب آقای مهندس محمدرضا خرمی به عنوان سرپرست مدیریت نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه و گازی قائن ...

طی حکمی از سوی آقای مهندس زائر ترقی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ، آقای مهندس محمدرضا خرمی از مورخ 96/07/01 به عنوان سرپرست مدیریت نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه و گازی قائن منصوب شدند.
 

پیام مدیر عامل
پیام تبریک سال نو پیام تبریک سال 1397
دیگر سایتها
پیام سایت
اَلمُؤمِنُ بَشرُهُ فی وَجِهِهِ وَحُزنُهُ فی قَلبِهِ؛