بازدید معاونت محترم راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی
۱۳۹۷/۲/۸ تعداد بازدید: ۶۳۳

بازدید معاونت محترم راهبری و مدیر محترم برنامه ریزی تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از روند پیشرفت اورهال نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین


بازدید معاونت محترم راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و هیات همراه از روند پیشرفت و انجام اورهال واحد شماره چهار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و ارائه توضیحات از مشکلات مشاهده شده توسط گروه نظارت.

همچنین مهندس پیشاهنگ به همراه مهندس نمازی از پروژه های بهینه سازی و نیروگاه خورشیدی احداث شده به ظرفیت 20 کیلو وات و اتاق فرمان نیروگاه گازی قاین بازدید نمودند.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها