برگزاری جلسه ماهیانه هماهنگی تولید و پدافند غیرعامل
۱۳۹۸/۳/۲۸ تعداد بازدید: ۱۹۰

برگزاری جلسه ماهیانه هماهنگی تولید و پدافند غیر عامل در نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه

اولین جلسه پدافند غیرعامل باحضور اعضاء کمیته و دومین جلسه ماهیانه هماهنگی تولید به میزبانی نیروگاه شهیدکاوه در مورخ 26/03/98 باحضور مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان ، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شیروان، مدیرعامل شرکت مدیریت بهمراه معاونین و مدیران درخصوص تصمیم گیری برای امور جاری نیروگاه ها برگزار شدند .

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها