سامانه هوشمند حفاظت الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
۱۴۰۰/۳/۲۴ تعداد بازدید: ۱۵۸۶

 با حضور جناب آقای توکلی مدیرکل محترم حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و معاونین محترم حراست، پروژه سامانه هوشمند حفاظت الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین افتتاح گردید.

 

در ادامه این مراسم مشاور پروژه به بیان پاره ای از توضیحات و نحوه عملکرد این سامانه در نیروگاه و همچنین قابلیت های موجود در این سامانه پرداخت و در ادامه از سایت نیروگاههای شهید کاوه و گازی قاین بازدید میدانی به عمل آمد که مدیرکل محترم حراست با عنایت به پیش رو بودن پیک بار تابستان بر رعایت کامل نکات ایمنی تأکید ویژه ای نمودند.

 

 


قابلیت های سامانه هوشمند حفاظت الکترونیکی:
1- پایش تصویری محیط پیرامونی و داخلی نیروگاه
2- پایش تصویری سالن توربین هال و تجهیزات جانبی
3- استفاده از دوربین هایی با قابلیت ایجاد فنس مجازی و حذف فنس الکترونیکی(صرفه جویی حدود 10 میلیارد ریالی در اجرای پروژه)
4-  استفاده از نوع خاص فیبر نوری(صرفه جویی 5 میلیارد ریالی)
5- بهینه سازی در تأمین برق پشتیبان و عدم نیاز به احداث باطری خانه(صرفه جویی 3 میلیارد ریالی)

 

دیگر سایتها