واحد G22 نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه وارد مدار شد
۱۳۹۷/۳/۸ تعداد بازدید: ۵۹۰

عملیات اورهال واحد G22 نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه در ساعت 8:00 صبح روز 97/01/20 شروع و در ساعت 18:07 مورخ 97/02/31 به اتمام رسید.

به گزارش معاونت مهندسی و برنامه ریزی، عملیات اورهال واحد G22 نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه بعد از 498 استارت و 61171 ساعت کارکرد معادل، توسط شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا و با نظارت عالی حوزه ستادی و شرکت تولید نیروی برق خراسان و نظارت مقیم (پرسنل نیروگاه) در ساعت 8:00 صبح روز 97/01/20 شروع و در  ساعت 18:07 مورخ 97/02/31 به اتمام رسید.
با برنامه ریزی صورت گرفته و نیز دقت نظر و تلاش پرسنل زحمتکش نیروگاه و پیمانکار ، بازدید مذکور 1018ساعت به طول انجامید و 62 ساعت زودتر از موعد مقرر به اتمام رسید و واحد تحویل دیسپاچینگ گردیدکه این مدت معادل 7936 مگاوات آمادگی واحد است و هم اکنون با ظرفیت کامل در حال تولید می باشد.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها