عملکرد نیم سال 94
۱۳۹۴/۹/۲۴ تعداد بازدید: ۱۸۰۴

فعالیتهای انجام شده در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه  در نیم سال اول سال 1394 به انجام فعالیتهای علاوه بر تولید انرژی برق در قالب دو عنوان استراتژی

1- توسعه و بهبود بهره برداری و پایداری شبکه و
2- بهبود مدیریت/توسعه و بهبود خدمات بازرگانی/ توسعه مشارکتهای حفظ و صیانت از محیط زیست
و در قالب چهار عنوان محور استراتزیک اقدام نموده است.
خلاصه عناوین محورهای استراتژیک برنامه های عملیاتی آن در زیر قید شده است.

عنوان استراتژی: توسعه و بهبود بهره برداری و پایداری شبکه

 محور استراتژیک: افزایش و حفظ آمادگی نیروگاهها جهت تولید حداکثر انرژی و راندمان
               کاهش مصرف انرژی
               افزایش راندمان
                بهره برداری از واحدهای تولید
               مدیریت تعمیرات
               رفع اشکالات واحدها و تجهیزات مشترک:
               ارائه تعمیرات به صورت شبانه روزی و آنکال
               انجام بازدید ها

محور استراتژیک: حفظ و صیانت از نیروی انسانی

 محور استراتژیک: ارتقا و بهبود فرایندهای بهره برداری، تعمیر و نگهداری
               برنامه جامع تعمیرات و نگهداری
               تشکیل تیمهای نظارتی کیفیت بهره برداری
               ارائه گزارش نظارت و بهبود

 محور استراتژیک: توسعه و بهینه سازی نیروگاهها و تاسیسات
                پروژه های بهینه سازی
               استفاده از نرم افزار سیستم مدیریت و کنترل پروژه
               بازدیدهای دوره ای و منظم از تاسیسات

عنوان استراتژی: بهبود مدیریت/توسعه و بهبود خدمات بازرگانی/ توسعه مشارکتهای حفظ و صیانت از محیط زیست
               انتقال تجربیات و تصمیمات سازمانی بین واحدی از طریق سیستم online
               هم اندیشی
               تکمیل سایت اینترنتی شرکت
               ارسال اطلاعات تخصصی و عمومی از طریق سیستم آیکن به کلیه همکاران
               تهیه و انتشار ماهنامه با همکاری قسمتهای مختلف(امور بهره برداری، امور تعمیرات جاری و دفتر فنی و پشتیبانی):
               برنامه های آموزش داخلی : (Self Training)
               ارائه سمینار متنوع
               توسعه مشارکت های حفظ و صیانت از محیط زیست
                اهم فعالیت های انجام گرفته در خصوص حفظ و صیانت از محیط زیست
               کاشت درخت در محوطه نیروگاهها

تاریخ خبر: 1394.09.24 ش م:2810

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها