مانور پدافند غیر عامل نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه
۱۳۹۴/۸/۱۴ تعداد بازدید: ۸۴۶

مانور پدافند غیر عامل در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با همکاری حوزه بسیج کارگری شهید برونسی شهرستان قاین ، واحد عملیات سپاه ناحیه قاین و بسیج کارگری استان خراسان جنوبی در روز پنج شنبه 7/8/94 همزمان با هفته پدافند غیر عامل انجام شد.

مانور پدافند غیر عامل در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین  با همکاری حوزه بسیج کارگری شهید برونسی شهرستان قاین ، واحد عملیات سپاه ناحیه قاین و بسیج کارگری استان خراسان جنوبی در روز پنج شنبه 7/8/94 همزمان با هفته پدافند غیر عامل انجام شد.


سناریو انجام عملیات :
با فرض انجام حمله هوایی و بروز آتش سوزی در مخازن سوخت نیروگاه اقدامات انجام و مانور مربوطه شبیه سازی شد.


هدف :
آشنایی همکاران با نوع آژیر خطر – شناسایی و استقرار افراد مسوول درمحل های خاص – شناسایی و استقرار نفرات در پناهگاه – اندازه گیری زمان رسیدن کمک های محلی و منطقه ای – بازآموزی و حفظ آمادگی پرسنل و تجهیزات – عملیاتی نمودن دستورالعمل کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 

مشاهده گالری تصاویر این خبر

تاریخ خبر : 1394.08.14

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها