مراسم تودیع و معارفه امام جماعت نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه
۱۳۹۴/۹/۲۵ تعداد بازدید: ۹۶۵

مراسم تودیع حاج آقا رجبی، امام جماعت سابق نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و معارفه جاح آقای رحمانی امام جماعت این نیروگاه در محل نمازخانه نیروگاه برگزار شد.

مراسم تودیع حاج آقا رجبی، امام جماعت سابق نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و معارفه جاح آقای رحمانی امام جماعت این نیروگاه با حضور مدیریت محترم عامل، اعضا پایگاه شهید چمران نیروگاه و پرسنل در محل نمازخانه نیروگاه برگزار شد.

 

 

مشاهده گالری تصاویر این خبر

تاریخ خبر: 1394.08.25

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها