نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی
۱۳۹۸/۱۱/۱ تعداد بازدید: ۳۵۰

اولین نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی قاین برگزار گردید.

اولین نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی قاین در تاریخ 98/10/30با حضور مدیریت محترم عامل شرکت، آقای مهندس احتشام زاده و آقای مهندس خرمی مدیر نیروگاه و دیگر مدیران و کارشناسان در محل سالن نشست های نیروگاه شهید کاوه برگزار گردید.
در ابتدا آقای مهندس شاله بیان کردند برای برنامه ریزی سال آینده، نیاز به هم اندیشی با عزیزان حاضر است و در این راستا پیشنهادهای همکاران برای انجام بهتر امور به کارگرفته خواهد شد.
ایشان افزودند برگزاری این جلسه پس از گذشت 2 ماه از انتصاب به دلیل شناخت بیشتر از نیروگاه، کارکنان محترم و دیگر شرایط بوده است.
آقای مهندس شاله در ادامه گفت: رعایت برنامه‌ریزی در کارها امری ضروری است و به طور قطع این نیروگاه هم تاکنون با برنامه‌ریزی مدیریت شده است زیرا درغیر این صورت واحدها به این خوبی کار نمی‌کردند. مدیرعامل پنج محور اساسی در کار را، توکل به خدا، رعایت نظم و انضباط در کارها، انجام کارها با برنامه‌ریزی مدون، استفاده از ظرفیت‌های موجود و افزایش درآمدها دانست.
سپس همکاران با معرفی خود پیشنهادهای خود را مطرح نمودند.
آقای مهندس شاله در باره گردش شغلی همکاران گفتند: جابه جایی سریع در جایگاه‌ها زیاد مناسب نیست. به طور مثال کسی که در تعمیرات متخصص شده است اگر جابه جا شود در سمت جدید باید از صفر شروع کند و این روند خوبی برای نیروگاه نیست.
مدیرعامل در مورد تکمیل نمودن پست‌های خالی در نیروگاه گفت: ما در سطح شرکت، پست خالی داریم اما به دلیل کامل نشدن واحدهای نیروگاه شهید کاوه در حال حاضر میسر نیست.
پیشنهادی در مورد پرداخت وام‌های بلند مدت مطرح شد که مدیرعامل در پاسخ به مصوبه شورای راهبردی مدیران اشاره کرد و گفت از این ماه به معاونت مالی و پشتیبانی دستور داده شده است تا برای اعطای وام به همکاران از راه کارهای مختلف از قبیل گشایش حساب بانکی و پس انداز مبلغ 12 درصد کسری ازحقوق کارکنان و سهم شرکت، فروش کالای مازاد و یا درآمدهای غیرعملیاتی اقدام های سریع صورت پذیرد.
مدیرعامل در پاسخ به پیشنهاد همکاری در مورد امکانات ورزشی گفت: این که بتوانیم برای ورزش همکاران قدمی برداشت بسیار مطلوب است اما با شرایط موجود در مواردی هم چون تفاهم‌نامه، خدمات متقابل با سالن‌های ورزشی و کارهای عملیاتی منطبق و همگام با قانون می‌توان قدم‌های مفیدی برداشت.
از دیگر موارد مطرح شده واگذاری اختیار در بودجه به نیروگاه بود که آقای مهندس شاله بیان نمود بودجه شرکت محدود است. به طوری که 82% از بودجه شرکت حقوق و مزایای کارکنان و 18% باقی‌مانده برای هزینه در خریدهای جاری است. بدیهی است با تفویض اختیار رعایت هزینه بودجه در چارچوب آن صورت پذیرد.
از دیگر موارد مطرح شده بیمه درمانی همکاران بود که متقاضی بیمه‌ای با وجود نمایندگی معتبر در سطح شهرستان قاین بودند. آقای مهندس شاله نیز نمایندگی فعال را جزء جدایی ناپذیر هر بیمه درمانی دانستند. ایشان خدمات فراگیر متعادل، عادلانه را از گزینه‌های انتخابی در سال آینده دانستند.
گزینه دیگر برنامه‌های فرهنگی مفرح، ورزشی و تفریحی با خانواده‌های همکاران بود که مدیریت عامل با ایجاد زمینه‌های لازم موافقت خود را اعلام داشتند.
آقای مهندس شاله به روند امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت مپنا برای کارهای غیرعملیاتی اشاره داشتند؛ زیرا از عوامل افزایش درآمد همکاران است.
در مورد طرح گوش به زنگ (آنکال) نیز دیدگاه مدیریت مثبت بود اما نیازمند گذشت زمان است.
در باره تغییر وضعیت و ارتقای شغلی همکاران، ثبت نام در خانه کارگر و استفاده از امکانات فرهنگی آن، پیگیری مهمانسرای مجتمع آموزشی از دیگر مواردی بود که در نشست روز دوشنبه مطرح گردید.
مدیرعامل موافقت خود را با بازدید همکاران از نیروگاه‌های دیگر کشور که با نکات مثبت و مفید آن باعث افزایش دانش همکاران شود اعلام نمود. البته ارایه گزارش یافته‌ها و هم چنین برگزاری کنفرانش برای اثربخشی بیشتر موثر دانستند.
در پایان نیز آقای مهندس شاله در باره فرآیند بازدید ارباب رجوع و بازدیدکنندگان، سطح معرفی و توضیحات فنی را با میزان تحصیلات بازدیدکنندگان متناسب دانستند و همین که آموزش به اقشار مختلف باعث صرفه‌جویی در مصرف برق می‌گردد خود از دست‌آوردهای مهم برای صنعت برق، دانستند.
برگزاری دوره‌های تخصصی که باعث افزایش مهارت همکاران می‌شود از آخرین موارد مطرح شده بود. این افزایش مهارت از کسب دانش فنی از طریق حضور همکاران از نیروگاه قاین به شیروان و برعکس، برگزاری دوره‌های آموزش کارگاهی توسط افراد با سابقه، کسب درآمدهای غیرعملیاتی که باعث افزایش غیرمستقیم مهارت می‌شود و ارتقای انگیزه با تشویق‌هایی که فقط نقدی نیستند.

 


در نهایت به همکاران برای عضویت درکانال و استفاده از پیام رسان سروش تاکید کردند.
 

پیام مدیر عامل
منافع سازمانمنافع سازمان 99/5/22
دیگر سایتها