برگزاری دوره اسلحه شناسی
۱۳۹۸/۴/۱۱ تعداد بازدید: ۹۸

برگزاری دوره اسلحه شناسی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

دوره اسلحه شناسی باحضور تعدادی از برادران بسیجی نیروگاه در محل پایگاه بسیج شهید چمران نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه برگزار گردید.

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها