حلقه نمونه صالحین پایگاه
۱۳۹۴/۹/۱۲ تعداد بازدید: ۲۶۵۳

انتخاب حلقه شجره طیبه صالحین شهید علیمحمدی به عنوان حلقه صالحین برتر

پایگاه شهید چمران نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه دارای حلقه های تربیتی صالحین می باشد که حلقه شجره طیبه صالحین شهید علیمحمدی به سرگروهی آقای مهندس سیدمحسن هاشمی با سه نمونه ابتکارات و اقدامات بهمراه اعضا حلقه به عنوان حلقه برتر انتخاب شدند.

 

 

تاریخ خبر: 1394.09.12

دیگر سایتها