کارگاه آموزشی خانواده - اعتلای بنیان خانواده
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ تعداد بازدید: ۱۵۸۸


در تاریخ 94/10/22 کارگاه آموزشی خانواده با هدف اعتلای بنیان خانواده در محل آمفی تئاتر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار گردید.
جهت تاثیر پذیری هرچه بیشتر مباحث مورد نظر ، از کلیه همکاران نیروگاه و شرکت مدیریت به همراه همسرانشان جهت حضور در کارگاه دعوت به عمل آمد . دوره مذکور در ساعت 10 صبح با معرفی مدرس کارگاه (( آقای گل محمدی )) آغاز و در دو بخش شناخت بانوان از همسرانشان و شناخت آقایان از همسرانشان مطرح گردید . کلاس در ساعت 13 با جمع بندی مباحث به پایان رسید.
 
  

کارگاه آموزشی خانواده – شناخت فرزندان


 


کارگاه آموزشی خانواده با عنوان شناخت فرزندان در محل آمفی تئاتر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان توسط خانم امید بخش برگزار گردید.
مطالب در دو بخش شناخت فرزندان و راه کارهای موثر تربیتی دیده شده بود . مبحث آغازین از ساعت 10 صبح با موضوع شناخت فرزندان بود که با مشارکت و اقبال جمعی همکاران روبرو شد . کلیه موضوعات به صورت شفاف و موثر مطرح گردید و پس از پذیرائی میان وعده بخش بعدی کارگاه با عنوان شناخت راه کارهای موثر تربیتی ادامه یافت و در ساعت 12 به اتمام رسید .
با تشکر از مدیریت محترم عامل و معاونت محترم تولید و کلیه همکارانی که به نحوی در برگزاری این کارگاه نقش داشته اند ، امید است با تداوم کارگاه هایی با مضامینی از این دست ، قدمی موثر در راستای شادابی و استحکام هرچه بیشتر بنیان خانواده همکاران برداشته شود .
 

دیگر سایتها