انتصاب
۱۳۹۶/۶/۲۱ تعداد بازدید: ۹۳۶

انتصاب آقای مهندس حامد اسماعیلی فرزقی به عنوان رئیس اداره حراست نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان...

طی حکمی از سوی آقای مهندس زائر ترقی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ، آقای مهندس حامد اسماعیلی فرزقی از مورخ 06/06/96 به عنوان رئیس اداره حراست نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان منصوب شدند.


 

دیگر سایتها