برگزاری جلسه تحقیقات و فنی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ تعداد بازدید: ۵۱۴

برگزاری جلسه کمیته تحقیقات و جلسه بررسی وضعیت یاتاقان واحد گازی نیروگاه

جلسه کمیته تحقیقات و توسعه فن آوری از ساعت 9 صبح تا 11:30 در سالن جلسات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور اعضاء و مهمانان برگزار شد. در این جلسه مباحث ذیل بررسی گردید.
1- تاکید مدیریت محترم عامل آقای مهندس شاله برای تعریف عناوین تحقیقات و ارائه مقالات تحصیلی حول سه محور شامل : صرفه جویی در مصرف آب و محیط زیست، صرفه جویی در مصرف برق و افزایش راندمان
2- در خصوص پروژه تحقیقاتی ارزیابی 360 درجه توسط خانم دکتر نیکخوه از دانشگاه بجنورد توضیحاتی داده شد.
3- در پایان با حضور مدیران و کارشناس نیروگاه پیرامون 3 محور اصلی پروژه های تحقیقاتی توسط مدیریت محترم عامل توضیحات لازم ارائه گردید.
 

 

در جلسه دوم از ساعت 11:30 الی 12:30 با حضور آقایان مهندسین شاله (مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان) بانکیان (مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شیروان) مطیعی و احتشام زاده از معاونت مهندسی و برنامه ریزی، آقایان فخرطه، رمضانی و دیگر همکاران، جلسه ای برای بررسی مشکل افزایش دمای یاتاقان تراست واحد 3 گازی و راهکارهای رفع اشکال برگزار گردید.
 

دیگر سایتها