تقدیر و تشکر
۱۳۹۸/۱/۲۲ تعداد بازدید: ۲۲۸

تقدیر و تشکر پرسنل شرکت از مدیرعامل آقای مهندس زائرترقی

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها