جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تعداد بازدید: ۶۰۰

اولین نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 98/11/13 مقارن با ایام مبارک دهه فجر با حضور مدیرعامل محترم شرکت، مدیر نیروگاه شیروان آقای مهندس فخرطاها و دیگر مدیران و کارشناسان در محل سالن کنفرانس نیروگاه برگزار گردید.

«جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان»
     اولین نشست هماندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 98/11/13 مقارن با ایام مبارک دهه فجر با حضور مدیرعامل محترم شرکت، مدیر نیروگاه شیروان آقای مهندس فخرطاها و دیگر مدیران و کارشناسان در محل سالن کنفرانس نیروگاه برگزار گردید.
     در ابتدا آقای مهندس شاله محورهای اصلی کارهای خود را توکل به خداوند، رعایت نظم و انضباط، برنامه‌ریزی، و استفاده از ظرفیتها بیان کردند که با تاکید بر این ویژگیها بتوان از امکانات مختلف موجود شرکت استفاده نمود. منظور از این ظرفیت‌های شرکت به معنای عام است که هم توانمندی نیروی انسانی و هم دیگر ظرفیت‌های موجود مانند کارگاه‌ها، دستگاه‌ها و... را شامل میشود که با استفاده از همه این موارد بتوان افزایش درآمد برای شرکت ایجاد نمود. کسب درآمد از طریق کارهای عملیاتی مشخص و محدود است ولی ان‌شاا... در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با کمک کارکنان بتوان از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری نمودد و درآمدها را در قالب کارهای غیرعملیاتی افزایش داد.
     در ابتدا خانم مسعودی کارشناس برنامه‌ریزی و راندمان پرسشی در مورد تقویت آموزش‌های برون سازمانی و به گردش درآمدن مجدد نظام پیشنهادها عنوان نمود. مدیرعامل در پاسخ، آموزش را دو بخش دانستند. یک بخش تخصصی که در مراکز علمی و تخصصی انجام می‌شود و بخش دیگر آموزشهای کارگاهی.
  در بخش آموزشهای تخصصی، ابتدا نیازسنجی، سپس گزینش مدرس خوب و دست آخر سنجش اثربخشی، که کیفیت و مطلوبیت آموزش را نشان خواهد داد. البته در سطح شرکت نیازسنجی سال99 انجام شده است و بقیه کارها در سال آینده انجام خواهد شد.
  بخش دیگر، آموزش کارگاهی است که توسط کارکنان ماهر انجام میشود. به طور مثال فردی در تعمیرات کارت‌های الکترونیکی مهارت دارد و یا مهندس شیفتی که دارای سابقه بالایی است به صورت عملیاتی و کارگاهی به همکاران دیگر آموزش میدهند و البته به بخش آموزش شرکت توصیه شده است که از این قبیل آموزش‌ها نیز در برنامههای خود پیش بینی نمایند.
  خانم مسعودی در مورد سوال نظام پیشنهادها، انگیزش کارکنان را عامل مهمی عنوان کرد که مدیرعامل توصیه نمودند، آیین‌نامه‌ای تدوین و به شرکت پیشنهاد گردد تا بررسی، تصویب و به جریان افتد.
    خانم مسعودی در آخر از نقطه نظر توان آموزشی شرکت و استفاده از این فرصت برای آموزش دیگر نیروگاه‌ها تحت عنوان درآمد غیرعملیاتی یاد کرد که مدیرعامل از این پیشنهاد استقبال نمودند و توصیه کردند در تدوین برنامه‌های سال 1399 گنجانده شود.
   مهندس رمضانی مدیر امور تعمیرات نیز گزارش آنچه که واحد تعمیرات در طول سال جاری انجام داده است و آنچه در سال 99 باید انجام دهد ارایه نمود. وی برنامه‌های تعمیرات بخش بخاری و گازی واحدها را به تفکیک اعلام نمود و ظرفیت و توان کارکنان بخش تعمیرات را چه در تعمیرات دوره‌ای و چه در تعمیرات موردی کارگشا دانست که این توان با همکاری با نیروگاه قاین بازده بیشتری خواهد داشت. وی با اشاره به اضافه شدن واحدهای بخاری، رفع مشکل کمبود کارکنان و افزایش نیروی متخصص را در افزایش کیفیت کار موثر دانست.
    مهندس شاله نیز با تشکر و تقدیر از همت کارکنان برای تعمیر یاتاقان واحد3 نیروگاه شیروان این عمل را یک حرکت ارزشمند در استفاده از توان داخلی دانست.
   مدیرعامل 83% از کل بودجه شرکت را حقوق و مزایای کارکنان دانست که با وجود این درصد بالا در بودجه شرکت برنامه‌ریزی برای تعمیرات و استفاده بهینه از سهمیه بندی اضافه‌کاریها، ضروری است.
  مهندس شاله بر اینکه انجام تعمیرات و کارهای خاص مثل پروژه‌های تعمیراتی دارای بودجه جداگانه‌ای است اشاره کردند؛ ردیف بودجه‌ها کاملاً مشخص است و حتی جابهجایی نیز مشکل است. بودجه جاری شرکت مشخص و بودجه‌های بهینه‌سازی و تعمیراتی هم مشخص است. به همین دلیل برای افزایش درآمد کارکنان بر روی کارهای غیرعملیاتی تاکید می‌شود که البته در مورد کارهای غیرعملیاتی باید ابتدا ظرفیتها شناسایی و تعیین شود که با یاری همکاران قابل انجام است. مدیرعامل توکل به خداوند نظم و انضباط، برنامه‌ریزی و افزایش درآمد همکاران را جز محورهای کاری خویش دانست.
   آقای مهندس صابریان رییس اداره تعمیرات و کنترل ابزار دقیق نداشتن نقشه و اسناد واحدها را مشکلی در رفع نقایص و تعمیرات    دانست و به مواردی دیگر اشاره نمود که مدیرعامل توصیه به جمع‌آوری فهرست و مستندات برای رفع نقص‌های فوق تاکید کردند.
مدیرعامل گفتند: برای استفاده درست و بهینه از توان کارکنان باید کف تعداد افراد مورد نیاز برای قسمت‌های مختلف بررسی و تعیین شود و سپس معیاری برای جبران کمبود نیروی انسانی مشخص گردد.
   مهندس شاله گفتند در سال آینده در حدود 7 یا 8 پروژه بهینه سازی پیشنهاد شده است که ان‌شاا.. با تکیه بر توان کارکنان خودمان، قابل انجام است. ایشان همچنین شفافیت را یکی از ویژگی‎های کاری خود دانست و گفت اگر کارکنان خدماتی پیمانکار نیز در انجام پروژه‌های غیرعملیاتی شریک باشند در عواید آن سهیم خواهند بود.
مدیرعامل ادامه داد گروهی بررسی تعداد نیروهای پیمانکار را در دستور کار خود دارند که بررسی‌ها سه نتیجه خواهد داشت:
-    اگر تعداد نیروی موجود زیاد باشد(کاهش نیرو صورت نخواهد پذیرفت بلکه کارهای مفید دیگری برایشان تعریف خواهد شد)
-    اگر تعداد نیروی موجود با وضع مطلوب سربه‌سر باشد (شرایط حفظ میشود)
-    اگر تعداد نیروی موجود از وضع مطلوب کمتر باشد(با استفاده از مجاری قانونی شرایط جذب نیرو مهیا خواهد شد)
    مهندس مطرانلویی مسئول اداره HSE مواردی همچون تسریع در معاینههای ادواری، نقایص آتش‌نشانی، بهره‌برداری و کمبود نفر در قسمت HSE عنوان نمود.
    مدیرعامل نیز به جهت اهمیت آتش نشانی، مکاتبه با شرکت مپنا را برای استفاده از امکانات آتش‌نشانی طرح، ضروری دانست. در ادامه مهندس شاله برای تحلیل پروژه مواردی را متذکر شدند و گفتند برای جذب درآمد حتماً فعالیت‌های انجام شده در قالب یک ساختار منظم و علمی ارایه شود تا بتوان به عنوان مستندات از آنها استفاده کرد.
    آقای مهندس اسماعیلی رییس اداره حراست نیز به مواردی همچون پرداخت وام صندوق رفاه ، دریافت وام با معرفی به بانک‌ها، وضعیت مهمانسرا، کمک هزینه رفاهی برای کارکنان پیمانکاری اشاره کرد. مدیرعامل گفتند برای وام‌ها به معاونت مالی و پشتیبانی دستور لازم صادر شده است و صندوق رفاه نیز از ماه گذشته فعال شده است. در مورد دریافت وام با معرفی به بانک‌ها نیز در پیگیری ازمبادی مختلف هستیم. برای گسترش مهمانسرا نیز با مجتمع صنعت برق، آب منطقه‌ای گفتوگوهایی صورت پذیرفته است.
در پایان عده‌ای از همکاران که دوره کارآموزی خود را طی کرده‌اند تقاضای عضویت در صندوق رفاه شرکت را داشتند که مدیرعامل دستور پیگیری از طریق ارسال نامه مدیر نیروگاه به ستاد را صادر نمودند. همچنین تعدادی از همکاران متقاضی برقراری حق سرویس برای شهرهای محل سکونت‌شان مثل بجنورد و قوچان را داشتند که دستور پیگیری توسط مدیرعامل صادر شد تا نتیجه مشخص و به نامبردگان اعلام گردد. آخرین مورد کمبود نفر بر مبنای نمودار سازمانی در پستهایی همچون تراشکار، جوشکار و عایق‌کار بود که در این مورد نیز آقای مهندس شاله دستور پیگیری دادند.
عکس یادگاری همکاران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان پایان بخش نشست هم اندیشی بود.

 

دیگر سایتها