آغاز تعمیرات اساسی واحد G15 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۶/۱۱/۸ تعداد بازدید: ۴۷۵

تعمیرات اساسی واحد G15 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 21دی ماه آغاز و هم اکنون در حال انجام است...

تعمیرات اساسی واحد گازی G15 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 21دی ماه 96 تحویل شرکت پیمانکار تعمیرات (شرکت صنیر) شده است و باتوجه به برنامه زمانبندی اعلام شده توسط معاون محترم راهبری تولید بایستی ظرف مدت 45 روز پروژه تعمیرات اساسی انجام و واحد تحویل شبکه سراسری گردد.
ضمناً تعمیرات اساسی واحد2 در تاریخ 96/07/16 شروع و در تاریخ 96/08/30 به اتمام رسیده است.

 

پیام مدیر عامل
دیگر سایتها