اجرای مانور آموزشی اطفاء حریق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تعداد بازدید: ۴۸۲

مانور آموزشی اطفاء حریق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان انجام شد

در مورخ 96/10/26 مانور آموزشی اطفاء حریق جهت بازآموزی همکاران با عناوین زیر با حضور همکاران ادارات و پیمانکاران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان توسط واحد HSE اجرا گردید:
   1- حریق مایعات قابل اشتعال
   2- حریق جامدات قابل اشتعال
   3- برق گرفتگی


 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها