اندازه گیری میدانی پروژه تحقیقاتی در نیروگاه شیروان
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ تعداد بازدید: ۲۳۹

اندازه گیری های مربوط به پروژه تحقیقاتی شرکت رایان تحلیل انجام گردید.

شرکت رایان تحلیل سپاهان، شرکت دانش بنیانی می باشد که پروژه استحصال حرارت از اینکلوژر توربین را در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به عهده گرفته است. در این پروژه پس از انجام محاسبات لازم انرژی حدود 250KW از هر اینکلوژر ذخیره خواهد شد.

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها