بازدید مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی برق حرارتی از فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۷/۵/۱ تعداد بازدید: ۴۱۴

بازدید مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و مجری طرح نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان از روند پیشرفت فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان صوت گرفت...

به گزارش روابط عمومی نیروگاه شیروان، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی (مهندس طرزطلب) و مجری طرح نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان (مهندس نصرالهی) در مورخ 97/04/30 از روند پیشرفت واحد2 و3 فاز بخار نیروگاه بازدید و در ادامه نشستی با فرماندار محترم استان خراسان شمالی در خصوص رفع موانع پیشرفت نصب و راه اندازی این واحدها صورت گرفت.
 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها