بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
۱۳۹۸/۱/۱۵ تعداد بازدید: ۴۸۱

بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه شیروان

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی به همراه جمعی از مسئولین کشور روز یکشنبه 1398/01/11 از وضعیت واحد2 فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بازدید داشتند.
در این بازدید وضعیت پیشرفت، نصب و راه اندازی و شرایط موجود بررسی و مطرح گردید.

  

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها