تقدیر و تشکر از شرکت
۱۳۹۸/۷/۱۶ تعداد بازدید: ۹۰۶

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی آقای مهندس طرزطلب طی نامه ای از برگزاری موفقیت آمیز سایبری در نیروگاه شیروان تقدیر و تشکر نمودند.

دیگر سایتها