تودیع و معارفه
۱۳۹۷/۹/۱۰ تعداد بازدید: ۷۷۱

جلسه تودیع و معارفه همکاران در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

به گزارش روابط عمومی، جلسه تودیع و معارفه همکاران با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز و پس از سخنرانی آقای مهندس فخرطه، مدیر عامل شرکت آقای مهندس زائر ترقی ضمن تشکر از زحمات مدیران آقایان: مهندس روحانی ، مهندس ابراهیمی،  مهندس رمضانی، به معرفی مدیران جایگزین پرداخت.
آقای مهندس احسان معینیان به سمت مدیر بهره برداری
آقای مهندس حسینعلی رهنما به سمت مدیر امور شیمی
آقای مهندس اسماعیل رمضانی به سمت مدیر امور تعمیرات
آقای مهندس علی قلی نژاد به سمت رئیس دفتر فنی

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها