مانور اطفاء حریق
۱۳۹۵/۸/۲۸ تعداد بازدید: ۱۳۴۹

یک دوره مانور آموزشی اطفاء حریق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار شد ...

یک دوره مانور آموزشی اطفاء حریق برای آشنایی کارکنان جدید و همچنین بازآموزی کارکنان نیروگاه با موفقیت انجام گردید.
هدف از انجام این مانور ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با آتش سوزی و کنترل حریق با حداقل خسارات جانی و مالی ، ایجاد هماهنگی بین پرسنل ایمنی و آتش نشانی و دیگر همکاران در شرایط اضطراری، شناسایی انواع حریقها ، آشنایی کپسولهای اطفاء حریق و روش اطفاء آن، شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان و بهره برداری در هنگام حریق و ارزیابی عملکرد آنها بوده است.

 

 

 


 

دیگر سایتها