موفقیت فرزند همکار
۱۳۹۵/۱۰/۱ تعداد بازدید: ۱۳۵۱

خبر ورزشی رشته شطرنج...

آقای پوریا بوذری فرد فرزند همکارمان آقای رضا بوذری فرد شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان که در مسابقات آموزشگاههای شهرستان شیروان در مقطع ابتدایی در رشته شطرنج مقام سوم کسب نمودند را تبریک عرض می نماییم. امید است در تمامی مراحل ورزشی و درسی راه موفقیت را طی نمایید.
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها